PSICHOLOGINIO KONSULTAVIMO IR PSICHOTERAPIJOS SKYRIUS Print
There are no translations available.

Telefonas (8 5) 267 19 91

L. e. skyriaus vedėjo pareigas - psichologė Birutė Jakubkaitė


Psichologinio konsultavimo ir psichoterapijos skyriuje dirba 17 psichologų ir 1 gydytojas psichoterapeutas.

Centre teikiamos psichodiagnostikos, psichologinio konsultavimo ir psichoterapijos paslaugos stacionare bei ambulatoriškai besigydantiems pacientams su psichikos bei elgesio sutrikimais, jų artimiesiems, šeimos nariams, kitiems asmenims, turintiems psichologinių problemų.

Psichologai priskirti RVPL klinikiniams skyriams, kurių pacientams suteikia psichologinę pagalbą: psichologinį ištyrimą ir psichologinį konsultavimą bei psichoterapiją. Gydytojai psichoterapeutai priima klinikinių skyrių ir ambulatorinius pacientus.

Psichologinis ištyrimas atliekamas:

psichikos ligoniams arba asmenims,kuriems įtariama psichikos liga;

asmenims, nukreiptiems karinei, darbinei ir kt. pobūdžio ekspertizėms.

Atliekamas švietėjiškas darbas su sergančiais psichikos ligomis ir jų artimaisiais, konsultuojant juos dėl psichologinių prolemų, keliamų hospitalizacijos ir susirgimo.

Individuali, grupinė, šeimos psichoterapija atliekama gydytojų psichoterapeutų ir psichologų. Taikomi metodai priklauso nuo besikreipiančių asmenų poreikių ir specialistų teorinės orientacijos.

Grupinė terapija apima: elgesio terapijos grupes, lavinančias bendravimo įgūdžius, tarpasmeninių santykių supratimą,saviraiškos ir savarankiškumo ugdymo grupes,emocinio aktyvavimo grupes, meno terapijos grupes, grupes asmenims, turintiems priklausomybės problemų.

Individualiai ir grupėse apmokoma atsipalaidavimo technikų.

Gydytojas psichoterapeutas  Valius Sruoga atlieka individualią palaikomąją ir atskleidžiamąją psichoterapiją, taikydami psichodinaminės psichoterapijos metodus.

Atliekama šeimos psichoterapija, priklausomybės ligų (alkoholizmas, narkomanija ir kt.) gydymo programa, motyvacijos formavimas priklausomybės ligos atvejais.

Informacija teikiama tel.: ( 8 5 ) 267 19 91

Gydytojui psichoterapeutui V.Sruogai galima skambinti tel.: (8 5 ) 267 03 19 arba 8 698 84408.

Last Updated on Tuesday, 19 January 2016 16:11