9001 sert copy

new 2

Skyriaus vedėja – medicinos psichologė dr. Ieva Vaskelienė.

Skyriaus tikslas yra suteikti psichologinę ir psichoterapinę pagalbą RVPL besigydantiems pacientams. Psichologinio konsultavimo ir psichoterapijos skyriuje dirba dvylika medicinos psichologų ir vienas gydytojas psichoterapeutas. Mūsų specialistai dirba tam, kad pacientai gautų psichologinį palaikymą, kai patiria ligos paūmėjimą, ir kad padėtų jiems įveikti su psichikos sveikata susijusius sunkumus.

Kvalifikuoti medicinos psichologai suaugusiesiems ir vaikams teikia tokią psichologinę pagalbą:

 • psichologinį įvertinimą, padedantį geriau pažinti žmogų ir jo ligą;
 • psichologinį konsultavimą, padedantį įveikti su liga susijusius sunkumus, stiprinti psichikos sveikatą, atrasti savo vidinius sveikatos resursus;
 • psichoedukaciją, suteikiančią reikalingų psichologinių žinių apie psichikos sveikatą;
 • šeimos, artimųjų konsultavimą, padedantį geriau suprasti savo artimojo ligą, su ja susijusius iššūkius, palaikymo ir supratingumo reikšmę.

Psichologinis įvertinimas gali būti atliekamas:

 • įvairių psichikos sutrikimų turintiems asmenims arba asmenims, kuriems įtariama psichikos liga;
 • asmenims, nukreiptiems į RVPL kariniam, darbiniam ir kitokio pobūdžio įvertinimui.

Mūsų teikiami pagalbos būdai parenkami atsižvelgiant į besikreipiančių asmenų poreikius ir specialistų teorinį bei praktinį pasirengimą. Greta individualių konsultacijų vyksta įvairūs užsiėmimai grupėse. Grupiniai užsiėmimai gali būti skirti:

 • geresniam savęs pažinimui, saviraiškos ir savarankiškumo ugdymui;
 • bendravimo įgūdžių lavinimui, tarpasmeninių santykių supratimui;
 • pasidalinimui savo emociniais išgyvenimais su kitais grupės dalyviais;
 • priklausomybės nuo alkoholio supratimui ir gydymo galimybių aptarimui;
 • mokymuisi atsipalaiduoti atliekant įvairių raumenų grupių įtempimą ir atpalaidavimą arba vaizduotės ir savitaigos pagalba;
 • kitiems tikslams.

Gydytojas psichoterapeutas Valius Sruoga teikia individualios palaikomosios ir atskleidžiamosios psichoterapijos paslaugas, taikydamas psichodinaminės psichoterapijos metodus, priima klinikinių skyrių ir ambulatoriškai besikreipiančius pacientus. Gydytojui psichoterapeutui V. Sruogai galima skambinti tel.: (8 5) 267 03 19 arba 8 698 84408.

Skyriaus psichologai nemokamai konsultuoja internetu. Galite mums rašyti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Bendra informacija teikiama tel.: (8 5) 267 19 91.

 

kosultacija

  knyg1903 2003

KatalogoVirselis

atkurimas100

Go to top