9001 sert copy

new 2

Telefonas (8 5) 2671719

Skyriaus vedėjas - Tadeušas Mučinis

Viešųjų pirkimų, išteklių planavimo ir sutarčių skyrius yra VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės  struktūrinis padalinys, kuriam pavesta:

  • organizuoti ir atlikti prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus,
  • nustatyti pirkimų vertes,
  • tvarkyti viešųjų pirkimų apskaitą ir pirkimo dokumentus,
  • rengti pirkimo sutarčių projektus, dalyvauti derybose su tiekėjais,
  • planuoti įstaigos pajamas ir išlaidas,
  • kaupti ir sisteminti suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų duomenis,
  • vykdyti medikamentų bei receptų vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, kompensuojamiesiems iš PSDF biudžeto lėšų naudojimo apskaitą ir analizę.

Skyrius rengia metinį RVPL viešųjų pirkimų planą ir kontroliuoja jo vykdymą.

kosultacija

  knyg1903 2003

KatalogoVirselis

atkurimas100

Go to top