9001 sert copy

new 2

IN MEMORIAM

IMG2

Netekome puikios gydytojos, gabios specialistės, nuoširdaus, gero, sąžiningo ir atsakingo žmogaus.

Danguolė POŽELIENĖ gimė 1937-08-26 Šakiuose, gydytojų šeimoje. Tėvui žuvus 1944 metais, liko našlaitė. Motinai persikėlus į Kauną, įstojo į Kauno medicinos institutą, nors norėjo studijuoti filologiją. Ištekėjusi persikėlė į Vilnių ir paskutinį kursą baigė Vilniaus universitete, o paskyrimą dirbti – 1962 m. rugpjūčio mėnesį gavo į mūsų ligoninę. 1965 m. susilaukė dukters Ligitos, kuri taip pat pasekė mamos pasirinktu profesijos keliu – tapo gydytoja ir mokslininke. Iki pensijos dirbo vedėja moterų priėmimo skyriuje. Buvo populiari kolektyve, gerai organizavo priėmimo skyriaus darbą ir palaikomąjį pacienčių gydymą.

Beveik penkis darbo ir veiklos dešimtmečius gydytoja paskyrė psichiatrijai. Savo vidinėmis nuostatomis, sąžiningumu, pareigingumu ir ramiu reiklumu ji vadovavo skyriaus kolektyvui. Ji buvo tas žmogus, kuriuo kolegos visada galėjo pasitikėti, pasiguosti, paklausti patarimo, išsakyti savo nesėkmes ir rūpesčius – buvo atvira ir labai nuoširdi tiek kolegoms, tiek pacientams ir jų artimiesiems. 

Reiškiame nuoširdžią užuojautą gydytojos Danguolės Marijos dukrai ir artimiesiems.

kosultacija

  knyg1903 2003

KatalogoVirselis

atkurimas100

Go to top