Telefonas (8 5) 267 44 80

Skyriaus vedėja – Alma Buginytė.

soc1111Skyrius įsteigtas 1996 m., jame dirba specialistų komanda – socialiniai darbuotojai, ergoterapeutai, socialinio darbuotojo padėjėjai, meno vadovas. Socialiniai darbuotojai atestuoti pagal Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006  m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-92 „Dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo" reikalavimus, skyriaus vedėjai ir vedėjos pavaduotojai suteikta socialinio darbuotojo eksperto kvalifikacinė kategorija.

Skyriaus tikslas – stacionarinio gydymo ir psichosocialinės reabilitacijos metu didinti pacientų savarankiškumą, lavinant jų įgūdžius ir užtikrinant aplinkos pritaikymą, siekiant integracijos visuomenėje su kuo mažesne specialistų pagalba. Pagrindiniai uždaviniai:

Ligoninės pacientams teikiamos šios paslaugos:

Skyriaus darbuotojai, teikdami paslaugas, atlieka šias funkcijas:

Skyriaus darbuotojai paslaugas teikia psichiatrijos stacionaro skyriuose, Socialinių ir psichosocialinės reabilitacijos paslaugų skyriuje ir skyriaus patalpose, skirtose užimtumui. Naujos užimtumui skirtos patalpos įrengtos 2016 m. ir yra pritaikytos stacionarinės psichosocialinės reabilitacijos ir pacientų užimtumo paslaugoms. Jose yra virtuvėlė maisto gaminimui, kompiuterių klasė, atskiros erdvės konsultavimui, bendravimo grupėms, meninei saviraiškai.

Skyrius be paslaugų pacientams teikimo vykdo metodinę ir šviečiamąją veiklą, darbuotojai dalyvauja gerosios patirties sklaidos renginiuose, projektinėje veikloje. Ruošiamos socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos tobulinimo programos, patvirtintos Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie SADM ir RVPL, vykdomi kitų specialistų mokymai. Skyriaus darbuotojai vadovauja aukštųjų mokyklų socialinio darbo specialybės studentų praktiniam mokymui.