Telefonas (8 5) 267 19 91

Skyriaus vedėja – medicinos psichologė dr. Birutė Jakubkaitė

Psichologinio konsultavimo ir psichoterapijos skyriuje dirba 15 medicinos psichologų ir 2 gydytojai psichoterapeutai.

Skyriuje teikiamos psichodiagnostinio įvertinimo, psichologinio konsultavimo ir psichoterapijos paslaugos stacionare besigydantiems pacientams su psichikos ir elgesio sutrikimais, jų artimiesiems, šeimos nariams. Ambulatoriškai besikreipiantiesiems privalu turėti RVPL ambulatoriškai konsultuojančio gydytojo psichiatro siuntimą.

Medicinos psichologai RVPL klinikiniuose skyriuose besigydantiems pacientams teikia tokią psichologinę pagalbą:

Psichologinis ištyrimas atliekamas:

Gydytojai psichoterapeutai priima RVPL klinikinių skyrių ir ambultariškai besikreipiančius pacientus.

Gydytojas psichoterapeutas Valius Sruoga ir psichoterapeutas Gediminas Kunca teikia individualios palaikomosios ir atskleidžiamosios pscihoterapijos paslaugas, taikydami psichodinaminės psichoterapijos metodus.

Skyrius vykdo švietėjišką veiklą, konsultuodamas RVPL besigydančius asmenis ir jų artimuosius dėl psichologinių problemų, keliamų hospitalizacijos ir psichikos sutrikimų.

Gydytojai psichoterapeutai ir medicinos psichologai teikia individualias konsultacijas, grupių ir šeimos konsultavimo ir psichoterapijos paslaugas. Teikiami pagalbos būdai parenkami atsižvelgiant į besikreipainčių asmenų poreikius ir dirbančių specialitų teorinį ir praktinį pasirengimą.

Darbas grupėse apima:

Individuliai ir grupėse mokoma atsipalaidavimo būdų.

Teikiama psichoterapinė ir psichologinė pagalba šeimoms, vedamos grupės priklausomybės ligų (alkoholizmas, narkomanija ir kt.) turintiems pacientams.

Informacija teikiama tel.: (8 5) 267 19 91.

Gydytojui psichoterapeutui Valiui Sruogai galima skambinti tel.: (8 5) 267 03 19 arba 8 698 84408