Skyriaus vedėja - gyd. Ala Šeredega

Skyriuje teikiama ši medicininė pagalba:vindasius
Kvalifikuotos gydytojų specialistų konsultacijos, kokybiškas pacientų ištyrimas ir gydymas:


Skyriuje gali būti teikiamos mokamos ambulatorinės ir stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytomis kainomis (kainynas Nr.11-96-2 ).

Mokamos paslaugos teikiamos ambulatoriniams pacientams jų pageidavimu bei RVPL besigydantiems pacientams, jei ši paslauga nenumatyta tyrimo ir gydymo plane: