9001 sert copy

20170505 0859222017 m. gegužės 3-6 d. Vilniuje vykusiame Pasaulinės psichiatrų asociacijos (World Psychiatric Association) kongrese „Besikeičianti visuomenė, besikeičianti psichiatrija, besikeičiantis žmogus" buvo pristatyti RVPL pacientų darbai, atspindintys du dešimtmečius trunkančio darbo, skatinant pacientų meninę kūrybą ir saviraišką, rezultatus ir tendencijas. Susipažinti su paroda galimybę turėjo itin plati psichiatrijos mokslo ir praktikos bendruomenė iš Lietuvos ir viso pasaulio.

Apie parodą

Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje pacientų meninė kūryba skatinama ir vystoma nuo 1993 m., kai psichiatrijos skyriuose buvo įkurtos užimtumo studijos. Studijos buvo kuriamos, sulaukus įstaigos direktoriaus dr. Valentino Mačiulio iniciatyvos ir palaikymo įtvirtinant šiuolaikinį požiūrį į psichikos sveikatos priežiūrą. Buvo siekiama asmenims, turintiems psichikos sutrikimų, ne tik teikti gydymo paslaugas, bet ir gerinti jų gyvenimo kokybę, lavinant įgūdžius ir suteikiant galimybę užsiimti patinkančia ir naudinga veikla. Didelis dėmesys skirtas pacientų meninei kūrybai – meno terapijai ir meninei saviraiškai, skirtai savo pomėgių ir gebėjimų realizavimui. Su pacientais dirbo ir dabar dirba socialiniai darbuotojai, turintys polinkį dailei, muzikai ar turintys meno terapeuto išsilavinimą. Pirmosios darbuotojos, skyrusios ypatingą dėmesį pacientų meninės kūrybos skatinimui – Irma Barauskaitė Klimkienė ir Jolanta Grinbergienė.


2000 m. Socialinės pagalbos skyriaus iniciatyva buvo įkurtas Pacientų socialinės reabilitacijos kompleksas, kuriame specialios patalpos skirtos dailės studijai. Atsiradus naujoms meno saviraiškos galimybėms, pacientų dailės kūryba tapo dar intensyvesnė – vyko individualūs ir kolektyviniai dailės ir rankdarbių užsiėmimai, kurių dalyviai mokėsi įvairių darbo technikų, studijoje lankėsi ir tęsė užsiėmimus išvykę iš ligoninės pacientai, surengtos pacientų dailės parodos Lietuvos Respublikos Prezidentūroje, ministerijose, Vilniaus miesto savivaldybėje, įvairiose institucijose Lietuvos miestuose. Pradėtas leisti kasmetinis kūrybos almanachas „Bičiuliai“, išleista pacientų dailės ir literatūros kūrinių rinktinė. Per daugiau kaip du dešimtmečius sukauptas nemažas dailės darbų fondas.
Darbų autorių patirtis kūryboje labai skirtinga. Čia yra ir profesionalių menininkų, ir iš naujo atradusių vaikystės ar jaunystės pomėgius, ir tokių, kurie menine kūryba susidomėjo jau gydydamiesi ligoninėje. Dalyvaudami užsiėmimuose jie visi turi galimybę išreikšti savo mintis, individualų požiūrį į aplinką ir save, dalintis patirtimi su kitais, prasmingai praleisti laiką.
Ši paroda atspindi Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės pacientų kūrybos skirtumus ir panašumus – tai skirtingų autorių skirtingos tematikos darbai, atlikti įvairiomis technikomis, kuriuos vienija kūrėjų pasirinkimas ir drąsa atskleisti pasauliui savo asmeninius jausmus ir išgyvenimus bei kitokį pasaulio suvokimą.

kosultacija

  knyg1903 2003

KatalogoVirselis

atkurimas100

GRĮŽTI Į VIRŠŲ