studentesGruodžio 1 dieną ligoninėje prasidėjo Vilniaus universiteto (VU) psichologijos specialybės studentų – magistrantų praktika. Jos trukmė 4 mėnesiai. Šiais metais praktiką atliks keturios studentės, kurioms bus suteikta galimybė laikinai tapti ligoninės kolektyvo narėmis, pasitikrinti savo teorinį pasiruošimą, formuotis universalesnį supratimą apie psichikos sveikatą, įgyti taip reikalingų praktikos žinių ir įgūdžių, kuriais dalijasi studentams priskirti jų praktikos vadovai – ligoninės psichologai.

Nuo 2009 metų, kai buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus universitetu, ligoninėje praktiką atliko 56 psichologijos specialybės studentai.
Linkime sėkmės naujoms – nors ir laikinoms – kolegėms.