9001 sert copy

new 2

sveikatos fondas logotipas naudojamas 297x300Šio fondo paskirtis – remti sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo veiklą, prevencinius projektus, socialinę reklamą ir reikalingus mokslinius tyrimus. Fondo prioritetai yra alkoholio vartojimo prevencija, visuomenės psichikos sveikatos ir savižudybių prevencija bei sveikos gyvensenos formavimas. Fondo taryba skelbia konkursus projektams atrinkti, nustato vertinimo kriterijus, kviečia ekspertus vertinti projektus, priima sprendimus dėl fondo lėšų skyrimo.

Vasario 28 d. Seime pirmą kartą Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo (VVSSF) istorijoje buvo pristatyta jo pastarųjų metų veikla bei ateities perspektyvos. Ižanginiu žodžiu konferencijos dalyvius pasveikino Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras prof. Aurelijus Veryga, pabrėždamas fondo universalumą ir svarbą ugdant sveiką visuomenę. Jis pasidžiaugė galimybe kasmet remti pačias aktualiausias temas, spręsti svarbiausias problemas, reaguoti į aktualijas ir veikti laiku.

Konferencijoje aptartos fondo finansuojamos veiklos, pranešimus skaitė nevyriausybinių organizacijų, universitetų ir gydymo įstaigų atstovai bei visuomenės informavimo specialistai. 2016 m. Visuomenės sveikatos stiprinimo fondas sudarė 1,285 mln. Eur, 2017 m. – 1, 31 mln. Eur, 2018 m. – 2,691 mln. Eur., o 2019 m. numatyta skirti net 3 mln. Eur. Psichikos sveikatai gerinti įgyvendinti projektai buvo skirti tabako ir su jais susijusių gaminių vartojimo prevencijai, inovatyvių psichikos sveikatai stiprinti programų, pagrįstų mokslo įrodymais ir gerąja praktika diegimui, taip pat programų, skirtų šeimų psichologiniam atsparumui didinti, pritaikymui ir diegimui, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijai teikiant sveikatos stiprinimo paslaugas diegimui, pagalbos linijai norintiems mesti rūkyti.

Iki kovo 15 dienos įstaigos ir organizacijos kviečiamos teikti paraiškas renkantis iš 17 prioritetinių priemonių, skatinančių visuomenę gyventi sveikiau ir stiprinti savo psichikos sveikatą. Vienas iš svarbiausių tikslų – pasiūlyti žmonėms alternatyvą ir diegti visuomenėje nuostatą, kad sveikas gyvenimo būdas yra įdomesnis ir vertingesnis.

kosultacija

  knyg1903 2003

KatalogoVirselis

atkurimas100

GRĮŽTI Į VIRŠŲ