Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės stebėtojų tarybos sudėtis:

Tarybos sudėtis patvirtinta RVPL direktoriaus įsakymu Nr. V1-34a 2016 03 30 d. (įsakymo pakeitimas Nr. V1-80 2017 06 23 d.)