9001 sert copy

Viena gražiausių Švedijos salų – Gotlando sala yra Baltijos jūroje 97 km nuo Švedijos ir 120 km nuo Lietuvos. Gotlando sala yra apie 150 km ilgio ir apie 50 km pločio. Joje gyvena apie 80 tūkst. žmonių. Vienas iš didesnių Gotlando miestų yra Visbio miestas. Jame gyvena apie 30 tūkst. gyventojų.

 

Visbio psichiatrijos klinikos vadovas Wolfgang Rutz 1994 metais pirmasis pradėjo organizuoti Lietuvos, Latvijos ir Estijos psichiatrijos įstaigų slaugytojoms teorinės ir praktinės psichiatrijos slaugos stažuotes. Nuo 1994 iki 1997 metų kasmet kvietė iš kiekvienos šalies po 7–8 psichikos sveikatos slaugytojas.

a
   

Visbio mieste yra nauja šiuolaikinė 80-ies stacionarinių lovų psichiatrijos klinika su naujausiais įrengimais, medicinos technika. Psichiatrijos klinika yra didžiulė: joje taikoma darbo terapija, meno terapija, muzikos terapija, judesio terapija, yra psichoterapijos padalinys, vandens baseinas, sauna, soliariumas, bibliotekos, skaityklos ir t. t. Klinikoje dirba 8 gydytojai-psichiatrai, tiek pat psichologų, socialinių darbuotojų, apie 150 slaugos specialistų, taip pat keletas valytojų, sekretorių, kitų darbuotojų. Psichiatrijos klinikoje veikia šie skyriai: priėmimo, diagnostikos-ūmusis, reabilitacijos, ambulatorinis-dieninis 5-ių lovų skyrius, gerontologijos, demencijos ir ilgo gydymo ligonių skyrius. Pacientai pagal sveikatos būklę yra perkeliami iš vienų skyrių į kitus, o jei pacientas nepasveiksta per 6 mėnesius, jis keliamas į ilgo gydymo skyrių, o po 2-ejų metų – į pensionatą. Visi skyriai yra mišrūs. Skyriai maži – nuo 5 iki 15 stacionarių lovų.

Personalas skyriuose dirba grupėmis: gydytojas, slaugytojas, slaugytojo padėjėjas, psichologas ir socialinis darbuotojas. Jie kartu aptaria paciento diagnozę, gydymo, slaugos ir reabilitacijos planą. Pagrindinį darbą skyriuose atlieka slaugos specialistai. Jie slaugo, vykdo gydytojo paskyrimus, ima medžiagą laboratoriniams mėginiams, bendrauja su pacientais, aprašo pacientų būklę slaugos istorijose, bendrauja su paciento giminėmis (moko kaip bendrauti ir slaugyti pacientą namuose). Gydytojas visą dieną būna tik ūmiajame skyriuje, o į kitus skyrius ateina 1–2 kartus per savaitę. Gydytojas ligos statusų ir epikrizių neaprašinėja – įrašo į diktofoną, ligos istoriją užpildo sekretorė.

Gotlande, Visby psichiatrijos klinikoje, stažavosi šios Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės (RVPL) slaugytojos ir vyr. slaugos administratorės: G. Bulzgytė ir A. Bujokaitė (1994), M. Skvarčevskaja ir R. Berlinskaitė (1995), Ž. Dembovskaja ir T. Bagdonavičienė (1996). Stažuotės metu jos ne tik susipažino su psichiatrijos klinikos struktūra, skyriais, personalu, teikiamomis paslaugomis, atliekamais tyrimais, darbo organizavimu, bet ir mokėsi slaugos proceso planavimo, įgyvendinimo bei dokumentavimo pagrindų.

a
a
   

RVPL vyr.slaugos administratorės G.Bulzgytė ir M.Skvarčevskaja 1999 metais mokėsi Suaugusiųjų slaugos pedagogikos Gotlando aukštojoje mokykloje bei Visby psichiatrijos klinikoje.

Švedijoje seminaruose ir stažuotėse įgytos žinios buvo pritaikytos Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje, pradėjus planuoti, įgyvendinti ir dokumentuoti slaugos procesą (1995) bei keliant slaugytojų profesinę kvalifikaciją, rengiant mokymo kursus slaugytojų padėjėjams.
Visbio psichiatrijos klinikos vadovas Wolfgang Rutz, vadovo pavaduotoja slaugai Ann-Mari Sjoholm ir kiti klinikos vyr. slaugos administratoriai, slaugytojai bei slaugytojų padėjėjai taip pat keletą kartų lankėsi Vilniuje, Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje.

a
a
kosultacija

  knyg1903 2003

KatalogoVirselis

atkurimas100

GRĮŽTI Į VIRŠŲ