9001 sert copy

Švedijoje gyvena apie 9 mln. žmonių. Švedijos žemyno pietinėje dalyje yra Lundo miestas, kuriame gyvena apie 100 000 gyventojų. Lunde yra tarptautinis universitetas, todėl mokslo metų laiku gyventojų skaičius padvigubėja, o pats miestas tarsi atjaunėja.

Lundo universiteto psichiatrijos klinika yra šiuolaikinė 80-ies stacionarinių lovų gydymo įstaiga. Klinikoje veikia šie skyriai: priėmimo-diagnostikos, trys bendrieji psichiatrijos ir gerontologijos. Priėmimo-diagnostikos skyriuje yra gydomi pacientai, atvykę pirmą kartą ir jiems nepatikslinta diagnozė, su ūmia psichopatologija, taip pat pacientai paūmėjus ligai, atkelti iš kitų psichiatrijos skyrių. Klinikoje yra vaistinė, laboratorija ir kiti diagnostikos kabinetai. Skyriai maži, iki 10-ies lovų. Palatos po 1–2 vietas su atskirais sanitarijos mazgais. Pacientai dėvi tik savus drabužius.

 

Personalas skyriuose dirba grupėmis: gydytojas, slaugytojas, slaugytojo padėjėjas, psichologas ir socialinis darbuotojas. Jie kartu aptaria paciento diagnozę, gydymo, slaugos ir reabilitacijos planą. Pagrindinį darbą skyriuose atlieka slaugos specialistai. Jie slaugo, vykdo gydytojo paskyrimus, atlieka tyrimus, bendrauja su pacientais, aprašo pacientų būklę slaugos istorijose, bendrauja su paciento giminėmis (moko kaip bendrauti ir slaugyti pacientą namuose). Gydymui beveik nenaudoja injekcijų, išskyrus prailginto veikimo neuroleptikus, dažnai juos vartoja mikstūrų, lašų ir tablečių pavidalu. Plačiai taiko elektros impulsų terapiją (su narkoze).

Labai didelis dėmesys yra skiriamas paciento aktyvinimui, psichosocialinei reabilitacijai. Stengiamasi, kad kuo trumpiau pacientas gydytųsi ligoninėje ir kuo mažiau gautų invalidumo grupių.

Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės trys vyr. slaugos administratorės R. Berlinskaitė, M. Skvarčevskaja ir G. Bulzgytė bei dvi psichikos sveikatos slaugytojos iš Vilniaus psichikos sveikatos centro 1997 metais turėjo puikią galimybę gilinti savo teorines ir praktines žinias Lundo universiteto psichiatrijos klinikoje.

   

Jos išklausė šias paskaitas: „Švedijos sveikatos ir medicinos aptarnavimas“, „Socialinė apsauga“, „Pacientų įstatymai ir teisės“, „Švedijos slaugos specialistų mokymo sistema“, „Slaugos planavimas teorijoje ir praktikoje“, „Pacientų ir jų giminių mokymas“, „Komandinio darbo principai ir slaugytojo vaidmuo specialistų komandoje“. Specialistės susipažino su psichiatrijos klinikos skyriais, personalu, teikiamomis paslaugomis, atliekamais tyrimais, darbo organizavimu, mokėsi slaugos proceso planavimo, įgyvendinimo bei dokumentavimo pagrindų. Atliko praktikos darbus Lundo universiteto psichiatrijos klinikoje, ambulatorijose bei reabilitacijos įstaigose.
Ši kelionė buvo naudinga tiek teoriškai, tiek praktiškai plečiant žinias, kurias tikimasi panaudoti savo praktikoje Lietuvoje.

Lundo universiteto psichiatrijos klinikos vadovas Lars Davidson, vadovo pavaduotoja slaugai Ulla Falkestav taip pat lankėsi Vilniuje, Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje.

kosultacija

  knyg1903 2003

KatalogoVirselis

atkurimas100

GRĮŽTI Į VIRŠŲ