9001 sert copy

Prieš porą metų mūsų ligoninėje vyko Lietuvos SSL konferencija . Tarp svečių iš užsienio buvo prof. Hartmut Bergeris, sveikatos stiprinimo psichiatrijoje pagrindėjas. Jo kvietimu rengiantis tarptautinei SSL konferencijai, kuri vyks šiais metais, Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės ir Tauragės PSC delegacija kelias dienas viešėjo seniausioje Vokietijoje ir pasaulyje psichiatrijos ligoninėje – Riedstadto Socialinės psichiatrijos centre bei Walter-Picard klinikoje prie Reino šalia Darmstadto, 50 km už Frankfurto prie Maino, tuo pačiu pagerbė ligoninės įkūrėjo erchercogo G.Philipp gimimo 500-metį (1505 – 11 –13) ir atsivežė 500 psl. knygą apie ligoninės ir Heseno žemės psichiatrijos istoriją.

Riedstadt yra tik autobuso stotelė alėjoje šios ligoninės milžiniškame parke. Riedstadto parkas dukart didesnis už mūsiškį, kuris buvo pasodintas tik prieš 100 metų. Tada ką tik gimusi mūsų ligoninė buvo moderniausia Rusijos imperijoje, turėjo kvadratinį kilometrą ploto, 1000 ligonių ir iki 1905 m. direktorių Nikolajų Krajinskį, kuris leido žurnalą “Naučnyj archiv Vilenskoj okružnoj lečebnicy”. Mūsų ligoninė 1915 m. artėjant frontui buvo evakuota su visais ligoniais, o pastatuose apsigyveno lenkų kavaleristai, Raudonoji armija, raudonarmiečiai-belaisviai, po karo – karo aviacijos mokykla iki 1961 m., kai prasidėjo ligoninės atkūrimas. 1938 m. ligoninės teritorijoje pradėta statyti garnizono bažnyčia buvo atidaryta prieš pat mūsų ligoninės šimtmetį. Riedstadto parke stovinti bažnyčia pirmąkart paminėta 802 metais – praėjus 300 metų po Romos žlugimo.

Vokietijoje aplankėme Speyer prie Reino, kur vokiečių Šventosios Romos imperatorius 1033 m. padėjo kertinį akmenį gigantiškai katedrai.

Ji tapo imperatorių kapaviete, simboliu, kaip Vavelis Krokuvoje. Ten mums parodė ir maždaug tuo pačiu metu pastatytą mikvą – itin švarią artezinę požeminę žydų maudyklą ritualiniam apsivalymui. Katedrą ir mikvą statė tie patys meistrai. Tai rodo, kokie intymūs buvo žydų ir vokiečių santykiai XI amžiuje, kai senoji vokiečių kalba tapo Vidurio ir Rytų Europos žydų kalbos pagrindu. Heseno erchercogas gavo popiežiaus palaiminimą už valstiečių sukilimo nuslopinimą XV amžiaus pradžioje ir titulą Philipp der Grossmutige (didžiai narsus). Matyt atgailaudamas už savo žiaurumą jis tapo aršiu Liuterio pasekėju – reformatu ir reformatoriumi. Jis konfiskavo katalikų vienuolynų ir bažnyčių žemes įsteigė Marburgo universitetą, daug mokyklų ir 4 prieglaudas, tarp jų 1535 m. ir šią Hofheimo parapijinę špitolę. Nuo 1820 m., vadovaujama Pinelio pasekėjo 23-mečio Franz Amelung ji tapo grynai psichiatrine įstaiga. Po 29 metų žuvusį nuo ligonio rankos Amelungą pakeitęs Georg Ludwig reorganizavo psichiatrinę pagalbą, projektavo ir statė modernias ligonines, išpėtė Hofheimą, kuris tapo . stambiausia Vokietijos psichiatrijos ligonine - 1904 turėjo 1400 lovų. Tada įkūrėjo 400 metų gimimo paminėjimui buvo išleistas pirmoji jubiliejinė knyga, o ligoninė pavadinta Philippshospital. 1941 m. čia buvo jau 1500 ligonių. Nors 598 ligoniai buvo numarinti Hadamaro dujų kamerose, karo pabaigoje čia susikaupė net 1700. Prieš dešimt metų ligoninė pasidalino į dvi struktūras - Psichosocialinį centrą Riedstadt (meldynas) ir Psichiatrijos-psichoterapijos kliniką, kuriai suteiktas nusipelnusio Heseno žemės socialinės rūpybos politikos veikėjo Walter Picard vardas. Erchercogui Philipp, kurio nuopelnai palyginami su Prūsijos kunigaikščio Alberto ir Lietuvos karaliaus Stepono Batoro , liko tik paminklas Darmstadte.

Išvykos metu buvo aptartas mūsų ligoninių bendradarbiavimas ruošiantis atstovauti psichiatriją tarptautinėje SSL konferencijoje Palangoje. Be to buvome supažindinti su psichiatrijos klinikos skyriais, personalu, teikiamomis paslaugomis, atliekamais tyrimais, darbo organizavimu, aplankėme ligoninės muziejų.

 

kosultacija

  knyg1903 2003

KatalogoVirselis

atkurimas100

GRĮŽTI Į VIRŠŲ