9001 sert copy

Kartu su VU vykdomi du Lietuvos mokslo tarybos (LMT) finansuojami projektai: mokslininkų grupių projektas „Medikamentiniam gydymui atspari šizofrenija: elektrofiziologinių žymenų nustatymas” (MIP-009/2014) ir Lietuvos – Šveicarijos bendradarbiavimo programos projektas „Nuo būsenos priklausomas informacijos apdorojimas: elektrinio neurovaizdavimo įdiegimas Lietuvoje” (CH-3-ŠMM-02/03).
Projektas „Medikamentiniam gydymui atspari šizofrenija: elektrofiziologinių žymenų nustatymas” yra aktualus, nes šizofrenija yra lėtinis psichozinis sutrikimas, reikalaujantis pastovaus gydymo, sunkiai paveikiantis sergančiojo, jo šeimos ir visuomenės gyvenimą. Dalis žmonių, kuriems diagnozuojama šizofrenija, yra atsparūs gydymui antipsichotiniais preparatais (medikamentiniam gydymui atspari šizofrenija – MGAŠ). Tokia šizofrenijos forma kelia grėsmę sergančiajam dėl padidėjusios savižudybės rizikos ir reikalauja aukštų socio-ekonominių kaštų. Biologinių žymenų, padedančių diagnozuoti ir nuspėti MGAŠ, nėra. Todėl tolimesni darbai šia kryptimi yra būtini.
Vertinant iš neurobiologinio taško, šizofrenija yra galvos smegenų funkcijos sutrikimas, kurio pagrindinis bruožas - informacijos apdorojimo procesų patologiniai pakitimai. Šiuos pakitimus galima tirti elektroencefalografijos (EEG) ir magnetoencefalografijos (MEG) pagalba. Išskirtinis šių metodų bruožas - neinvaziniu būdu stebimas ir įvertinamas informacijos apdorojimo smegenyse procesų kitimas laike. Svarbu, kad MEG leidžia nustatyti ir tikslią proceso vietą smegenyse. Registruojant EEG ir MEG atsakus į tam tikru būdu pateikiamus išorinius dirgiklius (pvz., garsą), galima nustatyti biologinius (šiuo atveju elektrofiziologinius) MGAŠ žymenis.
Siekiant pagerinti MGAŠ diagnozę ir prognozę, mūsų pateikiamame projekte yra siūloma suderinti tris naujoviškus biologinių MGAŠ žymenų paieškos principus:
(1) informacijos apdorojimo procesų registravimo sąlygų tobulinimas;
(2) visapusiškas informacijos apdorojimo procesų įvertinimas naudojant EEG/MEG; ir (3) unikalus tiriamųjų subjektyvių pojūčių tyrimas.
Galimybė naudoti elektrofiziologinio pobūdžio žymenis gydymui atsparių formų nustatymui susirgimo pradžioje leistų koreguoti gydymą, laiku taikyti nemedikamentinius gydymo metodus, ir padėtų greičiau pasiekti terapinį poveikį bei sutrumpinti hospitalizacijos laiką.
Projekto „Nuo būsenos priklausomas informacijos apdorojimas: elektrinio neurovaizdavimo įdiegimas Lietuvoje” tikslas – pasinaudoti naujausiais neurofiziologinių tyrimų metodais. Tobulėjant nervų sistemos funkcijų tyrimo priemonėms atsiranda vis daugiau galimybių tiesiogiai, neinvaziniu būdu tirti žmogaus smegenų veiklą. Elektroencefalograma (EEG) yra išskirtinė neurovaizdavimo metodų tarpe dėl puikios laikinės skiriamosios gebos ir metodo pigumo. Ne viena Lietuvos mokslo, mokymo ir gydymo įstaiga yra įsirengusi EEG laboratorijas ir įsigijusi geros kokybės EEG įrangą. Pradėti vykdyti moksliniai tyrimai skirtingose srityse, bet visus apjungia bendras priėjimas – vertinama nuo tiriamojo būsenos (klinikinės smegenų būklės, budrumo/aktyvumo lygio, hormoninio fono) priklausanti smegenų veiklos išraiška – EEG signalas. Tačiau daugiakanalio EEG metodo ir turimos įrangos teikiami privalumai iki šiol yra menkai išnaudojami dėl nepakankamo žmogiškojo potencialo. Projekto pagalba siekiama kelti Lietuvos mokslo ir gydymo įstaigose dirbančių su EEG mokslininkų kvalifikaciją – stažuočių metu Vilniaus universiteto ir Respublikinės Vilniaus Psichiatrijos ligoninės mokslininkai gilinosi į elektrinio neurovaizdavimo tyrimų specifiką, įsisavins modernius EEG signalo vertinimo metodus bei užmezgė ryšius su Šveicarijos mokslininkais. Lietuvoje buvo organizuoti mokymai – elektroencefalogramos/su įvykiu susijusių potencialų (EEG/SĮSP) kursas, skirtas pradedantiesiems, bei topografinės EEG/SĮSP kursas, skirtas patirties turintiems mokslininkams (daugiau informacijos www.neuromokslai.lt). Tikimasi, kad projektas padės pamatą platesniam elektrinio neurovaizdavimo tarpdisciplininiam taikymui (kaip kad biologijos, medicinos, psichologijos ir kt. srityse), o metodo teikiami praktiniai privalumai bus mokslininkų įvertinti.
Projektas „Nuo būsenos priklausomas informacijos apdorojimas: elektrinio neurovaizdavimo įdiegimas Lietuvoje“ buvo įgyvendinamas pagal Lietuvos–Šveicarijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, projekto sutartį. Projekto trukmė: 2016m. sausis-liepa. Projekto biudžetas: 61065 Eurų.

kosultacija

  knyg1903 2003

KatalogoVirselis

atkurimas100

GRĮŽTI Į VIRŠŲ