9001 sert copy

 

„PSICHIATRIJOS STACIONARO MODERNIZAVIMAS VŠĮ RESPUBLIKINĖJE VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖJE“, NR. VP3-2.1-SAM-06-V-01-005. Projektas vykdomas pagal Valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto "Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra" VP3-2.1-SAM-06-V priemonę "Psichiatrijos stacionaro modernizavimas". Projekto rangos darbų pradžia 2010 kovo mėn, pabaiga iki 2010 gruodžio 31 d.. Darbus atliko UAB "Altitudė". 2011 m. gegužės 3d. pasirašytas darbų priėmimo aktas. 2011 m. rugsėjo 5d. Statybos užbaigimo komisija sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pasirašė statybos užbaigimo aktą.

 

DSC00045

 

DSC00041DSC00061DSC00064

DSC00080DSC00089

 

kosultacija

  knyg1903 2003

KatalogoVirselis

atkurimas100

GRĮŽTI Į VIRŠŲ