9001 sert copy

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės (toliau – Ligoninės) atributikos naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Ligoninės logotipo, vėliavos ir kitų atributų naudojimo tvarką.

2.Ligoninės pavadinimas, logotipas, firminės spalvos, vėliava ir kiti atributai sudaro Ligoninės firminį stilių – vieningą identifikacijos sistemą, grindžiamą vizualinio stiliaus vientisumu ir Ligoninės atpažįstamumu.

 

II. LIGONINĖS LOGOTIPAS

3.Ligoninės logotipu laikomas sutartinis ženklas – specialiai parinktu šriftu parašytas Ligoninės pavadinimas ir įkūrimo metai kartu su grafiniu ženklu sudarantis visumą (žr. Logotipo naudojimo vadovą).

4.Verbalinis logotipo kodas: užrašo spalva – pilka (du žodžiai simbolio viršuje), aukso (du žodžiai simbolio apačioje) ir juoda (per vidurį įkūrimo metai), grafinio ženklo – pilka ir aukso.

5.Ligoninės logotipą sudaro simbolis – Eskulapas (graikų mitologijoje medicinos ir gydymo dievas) baltame apskritime arba pilkame (alternatyvi versija) ir šriftas (įstaigos pavadinimas).

6.Horizontalus Ligoninės logotipo variantas (pavadinimas dešinėje) naudojamas, kai logotipui skirta erdvė yra horizontali (pavyzdžiui, gaminant suvenyrus, reklaminius gaminius) arba labai mažame mastelyje.

7.Ligoninės logotipas naudojamas Ligoninės padėkos raštuose, kvietimuose, sveikinimuose, diplomuose, sertifikatuose, vizitinėse kortelėse, neoficialiuose dokumentuose, sąskaitose-faktūrose, dedamas ant kanceliarinių reikmenų, reklaminių ir reprezentacinių gaminių.

8.Rengiant padėkas, kvietimus bei kt. neoficialius dokumentus, naudojamas vertikalus arba horizontalus Ligoninės logotipas, atsižvelgiant į informacijos išdėstymą lape.

 

Ligoninės logotipo spalvų identifikacinė koncepcija

9.Ligoninės logotipo identifikacinės spalvos yra trys: pilka, aukso ir juoda. Pilka yra dominuojanti logotipo spalva, reiškianti ramybę, santūrumą, taikingumą ir neutralumą. Aukso spalva simbolizuoja brandą ir klestėjimą. Juoda spalva reiškia atspirties tašką arba pradžią.

10.Spalvų identifikacijai įvairiais atvejais naudojamos skirtingos spalvų skalės:

10.1. RGB spalvų skalė naudojama kuriant produktus internetui, multimedijai ir kt. Firminės spalvos kodai RGB skalėje:

10.1.1.  pilka: R – 128%, G – 130%, B – 133% (kai simbolis baltame fone);
            pilka: R – 109%, G – 110%, B – 113% (kai simbolis pilkame fone);

10.1.2.    juoda: R – 0%, G – 0%, B – 0% (kai simbolis baltame fone).

10.1.3.  aukso: R – 210% G –172%, B – 43% (kai simbolis baltame fone);
aukso: R – 210% G –171%, B – 103% (kai simbolis pilkame fone)

10.2.  CMYK spalvų skalė naudojama spaudoje. Firminės spalvos kodai CMYK skalėje:

10.2.1.  pilka: C –0%, M – 0%, Y – 0%, K – 60%.(kai simbolis baltame fone);
pilka: C –0%, M – 0%, Y – 0%, K – 70%.(kai simbolis pilkame fone)

10.2.2.  juoda: C –0%, M – 0%, Y – 0%, K – 100% (kai simbolis baltame fone).

10.2.3.  aukso: C – 20%, M – 30%, Y – 100%, K – 0% (kai simbolis baltame fone);
            aukso: C –0%, M – 20%, Y –60%, K – 20% (kai simbolis pilkame fone);

10.3. PANTONE® spalvų skalė naudojama spaudoje. Firminės spalvos kodai PANTONE® skalėje:

10.3.1. pilka – PANTONE 877C (kai simbolis baltame fone) arba PANTONE 418C (kai simbolis pilkame fone);

10.3.2. aukso – PANTONE 871C.

10.3.3.  juoda – PANTONE BLACK

 

Ligoninės logotipo spalvinis naudojimas

11.Monochrominė logotipo versija gali būti naudojama tiek ant balto (šviesaus), tiek ant juodo (tamsaus) spalvos fono.

12.Ligoninės logotipą naudojant ant vienspalvio toninio fono, reikia visada pasirinkti tokį fono toną, kuris garantuoja geriausią kontrastą ir skaitomumą .

 

Ligoninės logotipo naudojimo apribojimai

13.Naudojant Ligoninės logotipą, neleidžiama:

13.1.  keisti logotipo kompozicijos, sudedamųjų dalių proporcijų bei naudoti įvairius grafinius efektus;

13.2.  kreipti logotipo įstrižai;

13.3.  keisti logotipo šrifto;

13.4.  naudoti logotipo be sąlyginės iš visų pusių jį supančios tuščios erdvės, nutolusios nuo logotipo per žodžius skiriančio skritulio du dydžius;

13.5.  naudoti logotipo ant mažai kontrastingo, margo pagrindo;

13.6.  keisti logotipo spalvų kitaip, nei nurodyta šiame Apraše.

 

Apsauginė Ligoninės logotipo erdvė

14.Tam, kad būtų užtikrintas maksimalus logotipo suvokimas ir garantuotas komunikacijos vientisumas, logotipas turi būti apsaugotas nuo pašalinio teksto, logotipų ir grafikų. Jį iš visų pusių turi supti sąlyginė tuščia erdvė, nutolusi nuo logotipo per žodžius skiriančio skritulio du dydžius;

14.1.  naudojant mažąją logotipo versiją, logotipą turi supti stačiakampė erdvė, nutolusi per R raidės aukštį.

 

Mažiausias logotipo dydis

15.Mažiausias logotipo dydis nurodo, kokia yra nustatyta riba, iki kurios galima mažinti logotipą, kad būtų užtikrintas optimalus logotipo skaitomumas. Rekomenduojamas mažiausias ženklo plotis ir aukštis nurodomas milimetrais.

 

III. LIGONINĖS VĖLIAVA

 

16.Ligoninės vėliavoje naudojamas RVPL logotipo simbolis – Eskulapas. Jis pavaizduotas su neatsiejamu atributu – lazda-vaistų grūstuve ir ją apsivijusiu žalčiu, išminties ženklu. Jam iš kraštų, vėliavos viduryje, aukso ir sidabro siūlais išsiuvinėtas ligoninės devizas lotynų kalba: Arte et humanitate labore et scientia (Meistriškumu ir žmogiškumu darbu ir mokslu). Trys išorinės vėliavos kraštinės papuoštos aukso ir sidabro siūlų kuteliais. Prie vėliavos koto viršūnės pritvirtintos dvi aukso ir sidabro siūlais vytos virvelės, jų galai užsibaigia dekoratyviniu kutu.

17.Ligoninės vėliava laikomos direktoriaus kabinete.

18.Ligoninės vėliava naudojama oficialių renginių, švenčių metu.

19.Vėliava turi būti nešama arba pastatoma tam skirtame stove.

20.Ligoninės darbuotojai, atstovaujantys Ligoninei, vieną darbo dieną prieš renginį turi informuoti direktorių apie pageidavimą naudoti Ligoninės vėliavą.

21.Ligoninės vėliava išduodama renginio dieną ir priimama atgal ne vėliau kaip kitą darbo dieną po renginio.

 

IV. KITŲ LIGONINĖS ATRIBUTŲ NAUDOJIMAS

 

Firminis šriftas

22. Firminis šriftas yra sudedamoji Ligoninės logotipo ir neatsiejama vizualinio stiliaus dalis.

23. Reprezentaciniuose ir reklaminiuose leidiniuose bei gaminiuose rekomenduojama naudoti su operacine sistema „Windows“ įdiegtus šriftus: antraštėms – „Constantia“ (Regular, Italic, Bold, Bold Italic); tekstams – „Candara“ (Regular, Italic, Bold, Bold Italic) .

Vizitinės kortelės

24.Ligoninės darbuotojų vizitinės kortelės rengiamos ant balto fono uždedant spalvotą Ligoninės logotipą ir nurodant kontaktinę informaciją .

Firminis vokas

25. Firminis Ligoninės vokas dažniausiai naudojamas reprezentaciniais tikslais.

Skaidrių demonstravimo šablonas

26. Skaidrių demonstravimo šabloną rekomenduojama naudoti Ligoninės darbuotojams, atstovaujantiems Ligoninei paskaitose, seminaruose, konferencijose, parodose bei kituose renginiuose.

27.Kuriant prezentacijas rekomenduojama laikytis 10/20/30 taisyklės (iki 10 skaidrių; iki 20 min. trukmės; 30 šrifto dydžio pagrindinis tekstas).

Tarnybinio automobilio ženklinimas

28.Ligoninės logotipo naudojimą ant tarnybinių automobilių reglamentuoja 2009 m. gegužės 27d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 543 „Dėl pavyzdinių tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“.

28.1.   Žymimos tarnybinių automobilių šoninės durelės iš abiejų automobilių pusių. Didžiosios raidės turi būti ne žemesnės kaip 75 mm, mažosios – 50 mm ir ne mažiau kaip 4 mm storio.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29.Aprašu vadovaujasi Ligoninės darbuotojai, atstovaujantys Ligoninei ir komunikuojantys Ligoninės vardu.

________________________________________

kosultacija

  knyg1903 2003

KatalogoVirselis

atkurimas100

GRĮŽTI Į VIRŠŲ