9001 sert copy

Sveikatos skatinimo judėjimo tikslas – negalios prevencija ir kompensacija, ankstyva ligonių reabilitacija ir plati socialinė integracija. Sveikata skatinama, kai nuo pat susirgimo pradžios ne vien gydoma, kovojama su pačia liga (patologine būsena), kiek sveikais asmenybės ir aplinkos rezervais kompensuojant besivystantį defektą, kuriamas sveikas prisitaikymo ir funkcionavimo visuomenėje būdas. Vienpusiškai remiantis vien patogeneziniu, simptominiu gydymu, tie rezervai lieka nepanaudoti. Sveikatos skatinimas – tai anaiptol ne sveikatos saugojimas (sveika gyvensena, sanhigiena), o asmens ir jo aplinkos motyvavimas ir mokymas mobilizuoti, pritaikyti ir plėtoti tas nepanaudotas galias, neužsibūti ligonio vaidmenyje.

Sveikatą skatinančių ligoninių judėjimas (Health Promoting Hospitals - HPH, lietuviškai SSL – Sveikatą stiprinančios ligoninės) remiasi Otavos chartija (1986), Budapešto deklaracija (1991) bei Vienos rekomendacijomis (1997). Šiuose PSO dokumentuose suformuluota sveikatos skatinimo strategija bei principai:

  • orientuojantis į asmens poreikius ir nepanaudotus resursus pakeisti bendrą sveikatos ir ligos santykį;
  • skatinti ligonio sveikatos rezervų įtraukimą, neapsiribojant pastangomis įveikti defektą, šalinti patologiją;
  • ne diskriminuoti, o visapusiškai integruoti pacientą, ginant jo orumą, lygybę, atsižvelgiant į jo poreikius, gerinti jo gyvenimo kokybę;
  • skatinti pozityvią veiklą, racionaliai ir perspektyviai taikyti poveikį ir pagalbą vardan pacientų, jų artimųjų ir personalo gerovės;
  • sprendiant psichikos sveikatos problemas, aktyviai pasitelkti ir kitus specialistus.

 

Neretai sutrikimas lydi žmogų visą gyvenimą, tačiau gyvenimas neturi pavirsti vien kova su juo, žmogaus biografija neturi likti tik ligos istorija. Negalią būtina laiku kompensuoti konstruktyviu prisitaikymu ir socialinės aplinkos bei šeimos parama.

Didelę reikšmę turi paciento, jo artimųjų susitarimas su pagalbą teikiančia komanda (gydytoju, slaugytoju, socialiniu darbuotoju), laiku sudaromas susitarimas dėl gydymo tvarkos ir priemonių, kurias abi pusės įsipareigoja vykdyti pablogėjimo (recidyvo) atveju, laikantis abipusės pagarbos ir atsižvelgiant į paciento poreikius.

Sveikatos skatinimo judėjimas psichiatrijos ligoninėse gavo postūmį 1998 m., kai VI tarptautinė SSL konferencija Darmštate (Vokietija) įsteigė sveikatos skatinimo darbo grupę psichikos priežiūros paslaugoms. Jai vadovauja Dr. prof. Hartmut Berger (Philippshospital, Riedstadt), kuris kartu su kitais tarptautinio tinklo atstovais lankėsi mūsų ligoninėje ir pateikė pranešimą “Sveikatos skatinimas – psichiatrijos paradigmų kaita”. Remtis patogeneze ne gana, reikia sanogenezės. Svarbu ne tik kovoti su simptomais paciento viduje, bet ir vystyti paciento poreikius bei santykius aplinkoje.

Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė pirmoji iš psichiatrijos įstaigų Lietuvoje (2001 04 10) įsijungė į Nacionalinę sveikatą stiprinančių ligoninių tinklą ir dalyvauja visose nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose.

 

kosultacija

  knyg1903 2003

KatalogoVirselis

atkurimas100

GRĮŽTI Į VIRŠŲ