9001 sert copy

2011 m. birželio mėn. 1-3 d. Turku, Suomijoje, įvyko 19-toji tarptautinė SSL (HPH - Health Promoting Hospitals) konferencija. Konferencijoje dalyvavo RVPL direktoriaus pavaduotoja A. Stigienė, Bendruomenės psichiatrijos skyriaus vedėja D. Survilaitė, Socialinės pagalbos skyriaus vedėja A. Buginytė, ir IX skyriaus vyriausioji slaugos administratorė Ž. Dembovskaja. Apie konferenciją plačiau.

2010 m . rugsėjo mėn. 24 d. Šilutėje vyko XIV nacionalinė Lietuvos sveikatą stiprinančių ligoninių (SSL) asociacijos konferencija. Apie konferenciją plačiau.

2009 m. gegužės mėn. 6-8 d. Kretoje, Graikijoje, įvyko 17-toji tarptautinė SSL (HPH - Health Promoting Hospitals) konferencija „Ligoninės ir sveikatos tarnybos be sienų – naujos tarnybos, naujos partnerystės, nauji iššūkiai sveikatos gerinimui“. Konferencijoje dalyvavo RVPL direktoriaus pavaduotoja A. Stigienė, Soc. pagalbos skyriaus vedėja A. Buginytė, jos pavaduotoja F. Mickienė ir Bendruomenės psichiatrijos skyriaus vedėja D. Survilaitė.

2008 m. gruodžio mėn. 12 d. Kaune vyko XII Lietuvos sveikatą stiprinančių ligoninių asociacijos konferencija. Apie konferenciją plačiau.

2008 m. gegužės mėn. 14-16 d. Berlyne vyko 16-toji tarptautinė SSL (HPH - Health Promoting Hospitals) konferencija. Apie konferenciją plačiau.

2007 m. balandžio mėn. Vienoje vyko 15-toji tarptautinė SSL (HPH - Health Promoting Hospitals) konferencija. Lietuvai atstovavo prof. I.Misevičienės vadovaujama 40 asmenų delegacija su 10 pranešimų. Apie konferencija plačiau.

2006 m. gegužės 24-26d. Palangoje vyko 14-toji tarptautautinė sveikatą stiprinančių ligoninių konferencija .Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė (RVPL) vadovavo psichiatrijos sekcijos darbui. RVPL direktorius med. dr. Valentinas Mačiulis dalyvavo konferencijos mokslinio ir organizacinio komitetų darbe. Apie konferencija plačiau.

2005 gegužės 18-20 d. Dubline 13-tojoje tarptautinėje SSL konferencijoje (International Conference on Health Promoting Hospitals) dalyvauvo trys mūsų ligoninės darbuotojai.

2004 m. gegužės 26-28 d. XII SSL konferencijoje Maskvoje A.Buginytė ir D.Survilaitė pateikė stendinius pranešimus.

2003 m. spalio 24 d. VIII Nacionalinėje SSL konferencijoje Kaune D.Survilaitė skaitė pranešimą “Naujo tipo psichikos ligonis šiuolaikinėje psichiatrijos ligoninėje”.

2003 m. gegužės 18-20 d. XI tarptautinėje SSL konferencijoje Florencijjoje dalyvavo direktoriaus pavaduotoja medicinai Alina Stigienė, D.Survilaitė, A.Deksnytė bei A.Buginytė su stendiniu pranešimu.

2002 m. rugsėjo 27 d. VII Nacionalinėje SSL konferencijoje Prienuose D.Survilaitė skaitė pranešimą “Klubo “13 ir Ko” veikla gerina psichikos ligonio įvaizdį visuomenėje”.

2002 m. rugsėjo 20 d. III Estijos SSL konferencijoje Taline D.Survilaitė skaitė pranešimą “Ką reiškia būti psichikos pacientu? Klubo “13 ir Ko” veikla mokant pacientus”.

2002 m. gegužės 15-17 d. X tarptautinėje SSL konferencijoje Bratislavoje, dalyvavo D.Survilaitė, A.Deksnytė, A.Buginytė ir pristatė plakatus. A.Deksnytės plakatas laimėjo I vietą savo sekcijoje.

2001 m. spalio 26 d. VI Nacionalinėje SSL konferencijoje Palangoje D.Survilaitė, A.Deksnytė ir A.Buginytė pristatė stendinius pranešimus. Plakatas “Klubo 13 ir Ko veikla, stiprinant psichikos sveikatą” laimėjo III vietą. Ligoninės direktoriui Valentinui Mačiuliui buvo iškilmingai įteiktas tarptautinio SSL tinklo dalyvio sertifikatas.

2001 m. gegužės 16-18 d.IX tarptautinėje SSL konferencijoje Kopenhagoje dalyvavo Danguolė Survilaitė ir Aušra Deksnytė ir pristatė stendinius pranešimus.

2001 m. balandžio 10 d. Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė (RVPL) įsijungė į Nacionalinį Sveikatą stiprinančių ligoninių (SSL) tinklą. Vykdomi 4 projektai. Vienam jų vadovauja 10-to vyrų skyriaus vedėja Danguolė Survilaitė, dviems – Alzheimerio ligos ir somatopsichiatrinių sutrikimų skyriaus vedėja Aušra Deksnytė ir vienam – socialinės pagalbos skyriaus vedėja Alma Buginytė.

 

kosultacija

  knyg1903 2003

KatalogoVirselis

atkurimas100

GRĮŽTI Į VIRŠŲ